Sunday, March 29, 2009

Thời Tiết


Thời tiết tôi thích nhất là nhiệt đới.  Tôi ghét trời lạnh.  Tôi sống ở bang Michigan vì tôi đi học ở trường đại học Michigan nhưng tôi không thích thời tiết ở Michigan.  Thời tiết ở Michigan không tốt.  Thời tiết Michigan luôn luôn lạnh và thường thường có mưa hay tuyết.  Tuyết rất đẹp nhưng cũng rất lạnh.  Mua đông ở bang Michigan rất lạnh, và rất gió.  Tôi muốn sống ở nước nhiệt đới.  Tôi phải sống ở nước lạnh vì tôi phải đi học nhưng khi tôi học xong tôi sẽ sống ở  nước nhiệt đới.  

11 comments:

 1. Tôi cũng nghĩ thời tiết của Michigan không tốt và tuyết rất đẹp nhưng lạnh quá,

  ReplyDelete
 2. Tôi ghét thời tiết ở Michigan. Tôi muốn trả lại California.

  ReplyDelete
 3. Tôi cũng không thích thời tiết của Michigan vì lạnh lắm

  ReplyDelete
 4. Tôi sống ở Michigan tám năm rồi, và tôi nghĩ thời tiết cửa Michigan cũng được.

  ReplyDelete
 5. Tôi ghét mùa đông ở đây.

  ReplyDelete
 6. Tôi hy vọng Natalia được sống ở nước nhiệt đới và không phải sống ở Michigan vào mùa đông.

  ReplyDelete
 7. tôi cũng không thích thời tiết ở Michigan.

  ReplyDelete
 8. Tôi cũng nghì thởi tiết ở Michigan không tốt.

  ReplyDelete
 9. Tôi cũng nghĩ thời tiết ờ Michigan lạnh .

  ReplyDelete
 10. Tôi cũng không thích thời tiết ở Michigan. Tôi cũng đồng ý thời tiết ở đây thường lạnh.

  ReplyDelete
 11. tôi cũng nghĩ tuyết đẹp nhưng quá lạnh. :(

  ReplyDelete